Typy vozů:

Plzeňské městské dopravní podniky k dnešnímu datu (3.3.2012) provozují celkem 115 autobusů mnoha typů. Nejstarším provozovaným typem jsou Karosy B731 a B732 z nichž je nejstařší vůz Ev.Č.: 400 z roku 1990, tyto vozy jsou postupně vytlačovány novějšímy i tak v našem městě zůstává stále dost zástupců tohoto typu, které jsou doplněné dalším typem vozu Karosa konkrétně řadou 900, která postupně prošla ve zlínském Zlineru generální rekonstrukcí. Poslední Karosa řady 900 má evidenční číslo 442 a pokud si dobře projdete aktuální seznam vozů, zjistíte, že čísla 443, 444, 445, 446, 447 a 448 nejsou v tomto seznamu obsazena. Důvodem je rok 2007, kdy byla odprodána část základny kontroverzních nízkopodlažních vozů typu Škoda 21ab, které pocházejí z první série dodané pro PMDP v letch 1997 a 1998. Později koncem roku 2000 dorazila do Plzně další desetikusová série. Kvůli technickým problémům byl tento typ vozidel vyřazen velice brzo a to již v roce 2010, kdy byly vyřazeny poslední vozy tohoto typu (konkrétně vozy 471, 472, 473 a 474). Vraťme se však teď zpět do víru časové osy, tedy po dodávce první série od Škody byl před druhou sérií dodán další druh vozu a to 16 ks nízkopodlažního autobusu typu city - bus od společnosti Karosa s motorem Renault. Tento druh autobusu byl ve Francii znám pod jménem Renault - Agora. K dodání autobusů city - bus došlo v roce 2001 ale pouze ve dvou kusové dodávce a již s motorem Iveco cursor konkrétně vozy 476 a 477. Po dostatečném uspokojení poptávky po nízkopodlažních vozech v Plzni vznikl také požadavek na nízkokapacitní a úsporné vozy pro linky s nižším vytížením, proto PMDP zakoupily 4ks SOR B9,5. Avšak rozvíjející se průmyslová aglomerace na Borských polích toužebně volala po vysokokapacitních autobusech, kterými PMDP v těchto letech vůbec nedisponovala. Tímto se dostáváme k dalšímu typu vozů a to Solaris Urbino 15 II. a III. generace, kterých doposavaď bylo celkem dodáno 17 kusů z nichž 10 vozů je pouze pronajatých do roku 2015. Jedná se konkrétně o vozy 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 a 510. Celkem všechny vozy byly dodány v rozpětí let 2002 až 2011 v menších nebo větších sériích. Mezi tím samozřejmě se do Plzně přicházely autobusy typu Irisbus - city bus (2ks) a Irisbus - citelis (18ks). A dalším zajímavýmy autobusy PMDP byly vůbec první kloubové autobusy v celé historii PMDP a to sice Solarisy urbino 18, které byly poprvé dodány v roce 2006 ve tří kusové sérii. A jako poslední typ, který se ve vozovně Cukrovarská poprvé objevil v roce 2010 je SOR NB12 s jejímž dodáváním se počítá na základě výběrového řízení i nadále. Plzeň je tedy městem mnoha typů autobusů od 4 výrobců, což není v našich klimatických podmínkách až tolik častým jevem. V jednotlivých rubrikách se můžete s těmito typy blíže seznámit.