Aktuality: Uzavírka křižovatky U Součků a omezení provozu linek č. 20 a 30

04.06.2012 23:04

 

Z důvodu pokládky nového povrchu v křižovatce ulic Na Roudné a U Velkého rybníka (U Součků) o víkendu 16. a 17. 6. 2012, dojde k úplné uzavírce této křižovatky, včetně provozu linek č. 20 a 30. Linka N4 bude moci uzavírkou projíždět bez omezení.

Linka č. 20 bude v uvedené dny rozdělena na dvě části:
I. Mrakodrap – Bílá Hora, žel. st.
II. Bílá Hora, žel. st. – Zruč-Senec

Větev Mrakodrap – Bílá Hora, žel. st.
Na této větvi bude provoz zajištěn ve shodném rozsahu stávajícího grafikonu (časy a polohy odjezdů spojů linky č. 20), až na drobné výjimky u prvních ranních spojů a posledních nočních. Trasa a zastávky budou beze změn. Všechny spoje však budou ukončeny v zastávce „Bílá Hora, žel. st.“. Tato zastávka bude přeložena do křižovatky Jateční ulice s místní komunikací k průmyslovému areálu (k Feroně). Nástupiště této zastávky bude umístěno v rameni uvedené křižovatky, které je pojížděno ve směru pravého odbočení z místní komunikace pod viadukt železniční vlečky.

Větev Bílá Hora, žel. st. – Zruč-Senec
Rozsah provozu a časové polohy spojů budou navazovat na větev linky Mrakodrap – Bílá Hora, žel. st. Pro přestup cestujících bude zajištěna 3. minutová prodleva mezi příjezdem spoje jedné větve linky a odjezdem spoje druhé větve linky č. 20. Trasa a zastávky budou beze změn. Všechny spoje ve směru od Zruče (Bílé Hory) budou ukončeny v zastávce „Bílá Hora, žel. st.“. Tato zastávka bude přeložena do parkoviště při ulici Na Roudné (pod Bílou Horou). V prostoru parkoviště, v cca 2/3 jeho délky, bude zřízeno nástupiště.

Mezi spoji obou částí linky č. 20 bude cestujícím uznán přestup. Cestující si po vzájemném přestupu mezi větvemi linky č. 20 označí jízdenku na opačném konci.

Linka č. 30 nebude uvedené dny obsluhovat lokality Bolevce a Malého Bolevce, kde vynechá zastávky „Bolevecká náves“ směr Bory a zastávky pro oba směry „Okounová BUS“; „K Prokopávce“; „Malý Bolevec“ a „Na rampě“. Provoz dle stávajícího grafikonu beze změn. Z uzavřeného úseku budou spoje linky č. 30 obousměrně přesměrovány z Jateční ulice do ulice Na Roudné (přes Roudnou), Malické ulice, rondel na Karlovarské, Lidickou ulicí až do křižovatky se Studentskou ulicí, kde navážou na stálou trasu směrem na Košutku.
Zastávky „Bílá Hora, žel. st.“ budou přeloženy v ulici Na Roudné, před železniční most ve směru od Roudné, a budou společné pro linku č. 20 větev Mrakodrap – Bílá Hora a linku č. 30. Ve Studentské ulici za křižovatkou s ulicemi Lidická a Plaská, bude v nevyužívaném zastávkovém zálivu zřízena náhradní zastávka „Bolevecká náves“ pro spoje jedoucí na Košutku.
Po objízdné trase pojedou spoje přímo, bez odbavování.
Z důvodu prodloužení trasy linky, bude v následných úsecích docházet k cca 4. minutovému zpoždění spojů linky č. 30. Za případné komplikace se omlouváme.

Linka N4 v provozu beze změn. Text: PMDP