Uzavírka Karlovarské ulice a omezení dopravy na Severní předměstí

25.06.2012 15:08

Z důvodu zahájení dokončovacích prací v rámci loňské rekonstrukce tramvajové tratě na Karlovarské, dojde v termínu od 9. 7. do ukončení nočního provozu z 29. na 30. 7. 2012 k odklonu linek č. 25, 27, 33, 40, N1, N3, N4, N6.

Linka č. 25
Ve směru Fakultní nemocnice – Vinice pojedou všechny spoje odklonem z aleje Svobody do Lidické a na Karlovarskou ulici.
Náhradou za zrušené zastávky „U Družby BUS“, „U Gery“ bude odbavovat v zastávce linek č. 33, 40 „Lék. fakulta, Lochotín“.
Rozsah provozu linky se nemění.

Linka č. 27
Ve směru Košutka, Krašovská – Mrakodrap pojedou všechny spoje odklonem po Karlovarské ulici do Sokolovské ulice, dále alejí Svobody do Lidické ulice a na Karlovarskou po stálé trase do centra. Ve směru Mrakodrap – Košutka, Krašovská pojede beze změn.
Zastávka „Skautská“ bude přeložena o cca 150 metrů zpět před křižovatku Karlovarské a Kotíkovské ulice. Náhradou za zrušené zastávky „Tleskačova“ „Nemocnice Privamed“ bude odbavovat v přeložených zastávkách linek č. 33, 40 „Karlovarská“ a „U Družby BUS“ v Sokolovské ulici a ve stálých zastávkách linek č. 33, 40 „U Gery“ a „Lék. fakulta, Lochotín“.
V provozu dle upraveného grafikonu, u kterého dojde z důvodu prodloužené objízdné trasy ke změnám v odjezdech spojů v obou směrech.

Linky č. 33, 40
Obousměrně budou spoje obou linek odkloněny z aleje Svobody do Sokolovské ul.
Náhradou za zrušené zastávky „Karlovarská“ a „U Družby BUS“, bude odbavovat v zastávkách „Karlovarská“ a „U Družby BUS“ v Sokolovské ul. Zastávka „Karlovarská“ bude v přibližně protilehlých zastávkových zálivech u křižovatky všech čtyř větví Sokolovské ul., zastávky „U Družby“ budou u křižovatky s ulicí Elišky Krásnohorské.
Rozsah provozu linek se nemění.

Linky N1, N4
Ve směru Bolevec – Mrakodrap (linka N1) a Bílá Hora – Mrakodrap (linka N4) pojedou spoje ze zastávky „Lidická“ přímo Lidickou ul. až do křižovatky u fakulty, kde odbočí vpravo na Karlovarskou a pojedou na Vinice a zpět k Mrakodrapu po stálé trase.
Náhradou za zrušené zastávky „U Družby BUS“, „U Gery“ bude odbavovat v zastávce linek č. 33, 40 „Lék. fakulta, Lochotín“.
Rozsah provozu linek se nemění.

Linky N3, N6
Ve směru z Košutky k Mrakodrapu pojedou v úseku mezi zastávkami „Severka BUS“ a „Rondel“ odklonem Sokolovskou ul., alej Svobody, Lidickou ul. (ve stejné trase jako linky č. 33, 40) až po křižovatku u fakulty, kde odbočí vlevo na Karlovarskou a dále na rondel po stálé trase. V opačném směru na Košutku trasa beze změn.
Náhradou za zrušenou zastávku „Karlovarská“ bude odbavovat v zastávce linek č. 33, 40 „Karlovarská“ v Sokolovské ul.
Rozsah provozu linky se nemění. Odjezdy z Košutky budou probíhat o jednu minutu dříve než v běžném provozu. Text: PMDP