Odprodej poslední provozní karosy s koženkovými sedačkami

09.02.2012 19:26

PMDP, a.s. nabízejí k odprodeji autobus Karosa,

Nabídku v uzavřené obálce zašlete nebo osobně předejte do sekretariátu generálního ředitele:

v pracovních dnech od 8:00 hod. do 12:00 hod.
                            nejpozději do 20. 2. 2012 do 10:00 hod.
na adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
                Denisovo nábřeží č.p.920/12,
                303 23 Plzeň
 
Nabídku je nutné doručit v zalepené, neporušené obálce označené na přední straně heslem:
„NEOTVÍRAT – Odkoupení autobusu
více info zde:
 
zdroj: www.pmdp.cz