Karosa B931 Ev.Č.: 442 poblíž Hlavního nádraží dne: 10.3.2012 foto: Solur18

Karosa B931 Ev.Č.: 442 poblíž Hlavního nádraží dne: 10.3.2012   foto: Solur18