SOR NB12 Ev.Č.: 540 poblíž zastávky U teplárny BUS dne: 11.6.2011 foto: Solur18

SOR NB12 Ev.Č.: 540 poblíž zastávky U teplárny BUS dne: 11.6.2011   foto: Solur18