Solaris Urbino 18 Ev.Č.: 512 poblíž zastávky Studentská, Komenského dne: 29.8.2011 foto: Solur18

Solaris Urbino 18 Ev.Č.: 512 poblíž zastávky Studentská, Komenského dne: 29.8.2011   foto: Solur18