Solaris Urbino 15 Ev.Č.: 483 poblíž zastávky U teplárny BUS dne: 29.3.2010 foto: Solur18

Solaris Urbino 15 Ev.Č.: 483 poblíž zastávky U teplárny BUS dne: 29.3.2010   foto: Solur18