Karosa B731 Ev.Č.: 402 v točce Karlov, Škoda VII. brána dne: 30.6.2009 foto: Solur18

Karosa B731 Ev.Č.: 402 v točce Karlov, Škoda VII. brána dne: 30.6.2009   foto: Solur18