Aktuality: Omezení dopravy během oslav osvobození

25.04.2012 23:08

Omezení provozu MHD v období od 4. 5. 2012 do 8. 5. 2012

Od 4. 5. 2012 do 8. 5. 2012 bude přemístěna zastávka linek č. 20, 33, 40, N1, N4 „Nám. Republiky, Dřevěná“ (směr Muzeum) o cca 50 metrů před stávající označník, k zastávce ZOO vláčku.

Omezení provozu MHD dne 5. 5. 2012

5. 5. 2012 proběhne akce „Convoy of Liberty“.
Z tohoto důvodu dojde dne 5. 5. 2012 v období od 15.30 hod. do cca 20. hod. k úplné uzavírce Klatovské třídy, sadů 35 a nám. Republiky. Dotčené tramvajové, trolejbusové a autobusové linky pojedou v tomto období následovně:

Tramvajové linky:

Linka č. 1
Provoz tramvají pouze v úseku Slovany – Zvon.
Autobusy zajistí dopravu v úseku Rondel – Bolevec
Doprava v úseku Zvon – Rondel nebude zajištěna.

Linka č. 2
Provoz tramvají pouze v úseku Světovar – Zvon.
Autobusy zajistí dopravu v úseku CAN – Skvrňany.
Doprava v úseku Zvon – CAN nebude zajištěna.

Linka č. 4
Provoz tramvají zastaven v celém úseku.
Autobusy zajistí dopravu v úseku Rondel – Košutka.
Doprava v úseku Bory – Rondel nebude zajištěna.

Umístění náhradních zastávek na trasách autobusů za tramvaje:
Linka č. 1
Směr Bolevec:
Rondel (zastávka l. č. 33)
Lékařská fakulta, Lochotín (zastávka l. č. 33)
Lidická (zastávka l. č. 34)
Vaníčkova (zastávka l. N1)
Bolevecká náves (zastávka l. č. 30)
Okounová BUS (zastávka l. č. 34)
Bolevec (zast. l. N1 v obratišti)
Směr Rondel:
Bolevec (zast. l. N1 v obratišti)
Okounová BUS (zastávka l. č. 30)
Bolevecká náves (zastávka l. č. 30)
Vaníčkova (zastávka l. N1)
Lidická (zastávka l. č. 34)
Lékařská fakulta, Lochotín (zastávka l. č. 33)
Rondel (zastávka l. č. 33)

Linka č. 2
Směr Skvrňany:
CAN, Husova (zastávka l. č. 41 – směr Vinice)
CAN, Skvrňanská (zastávka umístěna v blízkosti tramvajové zastávky u obrubníku cca 25 m za přechodem pro chodce)
III. br. Vejprnická (zastávka umístěna před křiž. u III. brány - na začátku pravého odbočovacího jízdního pruhu)
Křimická (zastávka umístěna u obrubníku za křižovatkou s Křimickou ulicí – zpevněná část bývalé autobusové zastávky)
Malesická BUS (autobusová zastávka l. N2)
Slovanské údolí (tramvajová zastávka l. č. 2)
Vejprnická, Internáty (tramvajová zastávka l. č. 2)
Ul. K. Steinera (tramvajová zastávka l. č. 2)
Macháčkova (tramvajová zastávka l. č. 2)
Lábkova (autobusová zastávka l. N2)
Skvrňany, sídliště (autobusová zastávka l. N2)
Směr CAN:
Skvrňany, sídliště (autobusová zastávka l. N2)
Ul. T. Brzkové (tramvajová zastávka l. č. 2)
Macháčkova (tramvajová zastávka l. č. 2)
Ul. K. Steinera (tramvajová zastávka l. č. 2)
Vejprnická, Internáty (tramvajová zastávka l. č. 2)
Slovanské údolí (tramvajová zastávka l. č. 2)
Malesická BUS (autobusová zastávka l. N2)
Křimická (zastávka umístěna v blízkosti tramvajové zastávky u obrubníku – cca 60 m před světelnou signalizací v zatravněné části)
III. br. Vejprnická (zastávka umístěna v blízkosti tramvajové zastávky u obrubníku před začátkem zatravněné části – cca 50 m za mostem přes Vejprnický potok)
CAN, Husova (výstupní autobusový záliv před CAN)

Linka č. 4
Směr Košutka:
Rondel (zastávka l. č. 33)
Lék. fakulta, Lochotín (zastávka umístěna u chodníku za křižovatkou s Lidickou ulicí – před podchodem mimo zábradlí)
Ul. B. Němcové (zastávka bude umístěna v úrovni stávající tramvajové zastávky na zpevněné části chodníku)
Karlovarská (zastávka l. č. 33)
Severka BUS (zastávka ČSAD)
Košutka (zastávka bude umístěna u provizorního nástupiště za křižovatkou s ul. U Jam)

Směr Rondel:
Košutka (zastávka l. N3)
Plzeňka (zastávka bude umístěna u provizorního nástupiště za křižovatkou s ul. Kralovická)
Severka BUS (zastávka l. č. 33)
Karlovarská (zastávka l. č. 33)
U Družby (zastávka bude umístěna v úrovni stávající tramvajové zastávky na zpevněné části chodníku)
Lék. fakulta, Karlovarská (zastávka l. č. 41)
Rondel (zastávka l. č. 33)

Trolejbusové linky:

Linka č. 11
Provoz trolejbusů pouze v úseku Ústřední hřbitov – mrakodrap (s otočením na okružní křižovatce). Na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hl. nádraží bude umístěna náhradní zastávka.
Doprava v úseku Mrakodrap – CAN nebude zajištěna.

Linka č. 12
Provoz trolejbusů pouze v úsecích
Letkov – Božkov – mrakodrap (s otočením na okružní křižovatce) - na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hl. nádraží bude umístěna náhradní zastávka
a Nová Hospoda – CAN (s otočením přes Husovo náměstí)
Doprava v úseku Mrakodrap – Tylova nebude zajištěna.

Linka č. 15
Provoz trolejbusů pouze v úsecích
Lobzy – mrakodrap (s otočením na okružní křižovatce). - na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hl. nádraží bude umístěna náhradní zastávka.
a Borská pole, Teslova – CAN (resp. po trase linky č. 18).
Doprava v úseku Mrakodrap – Tylova nebude zajištěna.

Linka č. 16
Provoz trolejbusů bude mezi Mrakodrapem a ul. 17. Listopadu odkloněn přes Doudlevce po trase Prokopova – Doudlevecká – Zborovská – Tyršův most – E. Beneše. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat na všech zastávkách linky č. 14 + ve směru na Bory v zastávce Prokopova (před komorním divadlem) a opačném směru v náhradní zastávce na výjezdu z okružní křižovatky u mrakodrapu ve směru k Hl. nádraží ČD. Doprava v úseku Mrakodrap – Ul. 17. listopadu nebude zajištěna.

Autobusové linky:

Linka č. 24
Poslední průjezd v pravidelné trase bude umožněn ve směru z Bor v 16:11. Další spoje odjíždějící ze Skvrňan v 16:38, z Bor v 17:21, ze Skvrňan v 17:38, budou obousměrně vedeny z Podnikatelské ul. po objízdné trase ulicemi U Letiště, Folmavská, Sukova, Klatovská přímo bez stanicování, do točky na Borech. Pouze za zrušenou zastávku „Podnikatelská“ve směru na Bory bude odbavovat v zastávkovém zálivu ve Folmavské ul., za křižovatkou ulic U letiště, Borská, Folmavská. Po dobu uzavírky Kaplířovy ul., nebudou obsluhovány zastávky „Dobřanská“ a „Západočeská univerzita“. Spoj odjíždějící v běžném provozu z Bor v 18:11 vyjede na trasu až v okamžiku znovu otevření Kaplířovy ul. v cca 18:30. První spoj opět vedený v pravidelné trase, bude spoj odjíždějící v běžném provozu ze Skvrňan v 18:38 (ve skutečnosti pojede však o cca 10 minut zpožděn).

Linka č. 26
Poslední průjezd v pravidelné trase bude umožněn ve směru od Lhoty v 16:37. Další spoje odjíždějící z Bor v 16:50, ze Lhoty v 17:09, z Bor v 17:35, budou obousměrně vedeny z Dobřanské ul., po objízdné trase ulicemi Univerzitní, U Letiště, Folmavská, Sukova, Klatovská přímo bez stanicování, do točky na Borech. Pouze za zrušenou zastávku „Dobřanská“ bude odbavovat v obou směrech v zastávce „Západočeská univerzita“. Spoj odjíždějící v běžném provozu ze Lhoty v 17:54 po příjezdu do křižovatky ulic Dobřanská, Univerzitní, Kaplířova, odbočí vpravo do Kaplířovy ul., ze které ihned sjede na sjezd na dálniční přivaděč silnice I./27, po kterém pojede až Na Výsluní, kde sjede a po Klatovské bude pokračovat zpět na Bory (v trase linky č. 21). První spoj opět vedený v pravidelné trase, bude spoj odjíždějící z Bor v 18:35.

Linka č. 30
Poslední průjezd v pravidelné trase bude umožněn ve směru z Bor v 16:32. Další spoje odjíždějící z Borských polí v 17:19, z Bor v 17:32, budou obousměrně vedeny z Folmavské ul. přímo Folmavskou ul. dále do Sukovy, Klatovské a přímo bez stanicování, na Bory. Ve směru na Borská pole odbočí v křižovatce ulic U letiště, Borská, Folmavská, vlevo z Folmavské do ulice U letiště, následně vpravo do Podnikatelské do pravidelné trasy. Po dobu uzavírky Kaplířovy ul., nebudou obsluhovány zastávky „Podnikatelská“ (směr z Borských polí) a „Západočeská univerzita“. Spoj odjíždějící v běžném provozu z Borských polí v 18:19 vyjede na trasu až v okamžiku znovu otevření Kaplířovy ul. v cca 18:30. První spoj opět vedený v pravidelné trase, bude spoj odjíždějící z Bor v 18:32.

Linka č. 20
Týká se spojů odjíždějících od Mrakodrapu v 17:53, 18:38, 19:23, 20:08.
Po dobu uzavírky Klatovské ul., bude pozměněno otáčení spojů linky č. 20 v centru města. Po odbavení cestujících v zastávce „Muzeum“ budou pokračovat spoje na Anglické nábřeží, do Kopeckého sadů, kde v zastávce linek č. 33, 40 „Muzeum“ ve směru na Košutku odbaví cestující a budou pokračovat dále po trase shodné s linkami č. 33, 40 Františkánskou ul., náměstím Republiky (odbaví v zastávce „Nám. Republiky, Dřevěná“), Rooseveltovou ul., po Rooseveltově mostu, ul. Otýlie Beníškové (odbaví v zastávce „Otýlie Beníškové“) do Malické ul. a dále po stálé trase na Bílou Horu. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“; „U Práce, Americká“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 27
Týká se spojů odjíždějících z Košutky v 17:12, 18:12 a 19:13 a spojů odjíždějících od Mrakodrapu v 17:29, 18:29 a 19:29.
Po dobu uzavírky Klatovské a sadů Pětatřicátníků pojede linka obousměrně z rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v zastávce „Muzeum“ skončí. Zpět na Košutku pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“; „U Práce, Americká“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 28
Týká se spojů projíždějících sady Pětatřicátníků od Bukovce v 18:00 a 18:45 a spojů odjíždějícíh od CANu v 17:45 a 18:30.
Po dobu uzavírky Klatovské a sadů Pětatřicátníků pojede linka obousměrně ze zastávky „CAN, Husova“ přímo do zastávky „Na Rychtářce“, Kotkovou ul., Přemyslovou ul. do Jízdecké a Tyršovy ul. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Divadlo J. K. Tyla“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 29
Týká se spoje odjíždějícího z Borských polí v 18:03 (průjezd Klatovskou ul. v cca 18:11 na náměstí Míru). Spoj pojede pouze do zast. Boettingerova.

Linka č. 34
Týká se spoje odjíždějícího od Mrakodrapu v 17:30 a z Třemošné v 17:59.
Po dobu uzavírky Klatovské a sadů Pětatřicátníků pojede linka obousměrně z rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v zastávce „Muzeum“ skončí. Ve směru ke Škodě JS, případně do Třemošné, pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 35
Týká se spoje odjíždějícího z Malesic v 17:32 a 19:02 a spoje odjíždějícího z Křimic v 18:16 a 19:46.
Po dobu uzavírky Klatovské ul., budou spoje linky ve směru od Radčic ukončeny již v zastávce „CAN, Husova“. Zpět na Malesice a Křimice budou spoje odjíždět ze zastávky „CAN, Husova“ na časy dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Tylova“; „U Práce, Americká“; „Mrakodrap“; „Hl. nádr. ČD, Americká“ a „Hl. nádr. ČD, U Ježíška“.

Linka č. 41
Po dobu uzavírky Klatovské ul. a sadů Pětatřicátníků, bude linka rozdělena na dvě části: Křimice – CAN, Husova a Vinice – Rondel (manipulační zastávka na okružní křižovatce).
Poslední pravidelný spoj z Vinic k CANu pojede v 17:16. Poslední pravidelný spoj od CANu na Vinice pojede v 17:28. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Divadlo J. K. Tyla“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Omezení provozu MHD dne 6. 5. 2012

6. 5. 2012 od ranní výpravy do cca 19. hod. bude přemístěna zastávka „U Práce, Americká“ (směr mrakodrap) pro linky č. 11, 12, 15, 16, 17 a 35 do Tylovy ulice.
Pro linku č. 27 bude tato zastávka zrušena.

6. 5. 2011 proběhne vzpomínkový akt u památníku „Díky Ameriko“.
Po dobu konání pietního aktu u památníku „Díky Ameriko“ bude od cca 14.45 hod. do cca 19.00 hod. přerušen provoz trolejbusových a autobusových linek na Americké třídě u křižovatky s Klatovskou třídou.
Provoz trolejbusových a autobusových linek bude v uvedeném období zajištěn následovně:

Trolejbusové linky:

Linka č. 11
Provoz trolejbusů pouze v úseku Ústřední hřbitov – mrakodrap (s otočením na okružní křižovatce). Na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hl. nádraží bude umístěna náhradní zastávka. Doprava v úseku Mrakodrap – CAN nebude zajištěna.

Linka č. 12
Provoz trolejbusů bude mezi Mrakodrapem a CAN odkloněn po trase Prokopova – U trati – Borská – Kopeníkova.
zastávky na objízdné trase směr Nová Hospoda:
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)
Prokopova (zastávka před Komorním divadlem)
Koperníkova (zastávka linky č. 16 směr Doubravka)
Tylova (zastávka linky č. 18)
CAN, Tylova (pravidelná zastávka)
zastávky na objízdné trase směr Božkov:
CAN, Tylova (pravidelná zastávka)
Koperníkova (zastávka linky č. 16 směr Bory)
Jižní předměstí, Borská (náhradní zastávka za křiž. Borská x Němejcova)
Mrakodrap (zastávka umístěna na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hlavnímu nádraží)
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)

Linka č. 15
Provoz trolejbusů bude mezi Mrakodrapem a Borskou ulicí odkloněn po trase Prokopova – U trati – Borská.
zastávky na objízdné trase směr Borská pole:
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)
Prokopova (zastávka před Komorním divadlem)
Jižní předměstí, Borská (pravidelná zastávka)
zastávky na objízdné trase směr Lobzy:
Škoda V. brána (pravidelná zastávka)
Jižní předměstí, Borská (náhradní zastávka za křiž. Borská x Němejcova)
Mrakodrap (zastávka umístěna na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hlavnímu nádraží)
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)

Linka č. 16
Provoz trolejbusů bude mezi Mrakodrapem a nám. Českých bratří odkloněn po trase Prokopova – U trati – Borská - Němejcova.
zastávky na objízdné trase směr Bory:
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)
Prokopova (zastávka před Komorním divadlem)
Jižní předměstí (pravidelná zastávka)
zastávky na objízdné trase směr Doubravka:
Jižní předměstí (pravidelná zastávka)
Jižní předměstí, Borská (náhradní zastávka za křiž. Borská x Němejcova)
Mrakodrap (zastávka umístěna na výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Hlavnímu nádraží)
Hl. nádr. ČD, Americká (pravidelná zastávka)

Autobusové linky:

Linka č. 20
Po dobu uzavírky Americké ul., bude pozměněno otáčení spojů linky č. 20 v centru města. Po odbavení cestujících v zastávce „Muzeum“ budou pokračovat spoje na Anglické nábřeží, do Kopeckého sadů, kde v zastávce linek č. 33, 40 „Muzeum“ ve směru na Košutku odbaví cestující a budou pokračovat dále po trase shodné s linkami č. 33, 40 Františkánskou ul., náměstím Republiky (odbaví v zastávce „Nám. Republiky, Dřevěná“), Rooseveltovou ul., po Rooseveltově mostu, ul. Otýlie Beníškové (odbaví v zastávce „Otýlie Beníškové“) do Malické ul. a dále po stálé trase na Bílou Horu. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“; „U Práce, Americká“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 27
Po dobu uzavírky Americké ul. pojede linka obousměrně z rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v zastávce „Muzeum“ skončí. Zpět na Košutku pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“; „U Práce, Americká“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 34
Po dobu uzavírky Americké ul. pojede linka obousměrně z rondelu ulicemi Otýlie Beníškové, Rooseveltovou ul., náměstím Republiky, Františkánskou ul., do Goethovy ul., kde v zastávce „Muzeum“ skončí. Ve směru ke Škodě JS, případně do Třemošné, pojede ve stejné trase ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech – obousměrně po trase linky č. 33, s odbavováním na všech zastávkách objízdné trasy. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Mrakodrap“ a „Sady Pětatřicátníků“.

Linka č. 35
Po dobu uzavírky Americké ul. budou spoje linky ve směru od Radčic ukončeny již v zastávce „CAN, Husova“. Zpět na Malesice a Křimice budou spoje odjíždět ze zastávky „CAN, Husova“ na časy dle jízdního řádu. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Tylova“; „U Práce, Americká“; „Mrakodrap“; „Hl. nádr. ČD, Americká“ a „Hl. nádr. ČD, U Ježíška“.

Omezení provozu MHD dne 8. 5. 2012

8. 5. 2012 proběhne odhalení památníku v Husově ul.

Autobusové linky:

Linka č. 28
Po dobu uzavírky Husovy ul. pojede linka ve směru od Bukovce z Tyršovy ul. vpravo Přemyslovy ul., Kotkovou ul. do Husovy ul. k CANu. V tomto směru bude zrušena obsluha zastávek „Sady Pětatřicátníků“ a „Divadlo J. K. Tyla“.
Po dobu uzavírky Husovy ul. pojede linka ve směru od CANu Husovým náměstím do Tylovy ul., do křižovatky U Práce a odtud dále do sadů Pětatřicátníků.. V tomto směru bude zrušena obsluha zastávky „Divadlo J. K. Tyla“, která bude nahrazena zastávkou „Tylova“.

Linka č. 41
Po dobu uzavírky Husovy ul. pojede linka ve směru z Vinic v sadech Pětatřicátníků na Palackého nám., Přemyslovou ul., Kotkovou ul. do Husovy ul. k CANu. V tomto směru bude zrušena obsluha zastávek „Sady Pětatřicátníků“ a „Divadlo J. K. Tyla“. Zastávka „Sady Pětatřicátníků bude přeložena na Palackého nám. do provizorní zastávky v místě bývalé zastávky nočních linek.
Po dobu uzavírky Husovy ul. pojede linka ve směru od CANu Husovým náměstím do Tylovy ul., do křižovatky U Práce a odtud dále do sadů Pětatřicátníků.. V tomto směru bude zrušena obsluha zastávky „Divadlo J. K. Tyla“, která bude nahrazena zastávkou „Tylova“. Text: PMDP