Aktuality: Mimořádná linka na plzeňské ohýnky

07.09.2012 09:42

Ve dnech 14. a 15. 9. 2012 zajistí PMDP, a.s. dopravu z Bor k litické přehradě na kulturní akci Plzeňské ohýnky 2012.
Rozsah provozu v pátek 14. 9.: 17:30 – 23:30 hodin; a v sobotu 15. 9.: 16:00 – 23:30 hodin.
Provoz bude zajištěn velkokapacitními autobusy. Na lince je zajištěna BEZPLATNÁ PŘEPRAVA.

Trasa linky bude začínat v zastávce "Západočeská univerzita", odkud pojedou autobusy na Klatovskou ulici a dále k litické přehradě.

Zastávky na trase budou:

„Západočeská univerzita“ – pravidelné zastávky linek č. 24, 30 a N1.

„Bory“ – ve směru k přehradě bude zastávka umístěna na konci zastávkového zálivu zastávky na Klatovské ulici, běžně využívané spoji dopravce ČSAD autobusy Plzeň.. Ve směru od přehrady bude zastávka na odstavné ploše (obratišti) pod tramvajovou točkou při Klatovské ulici.

„U přehrady“ – zastávka bude zřízena cca 30 metrů za stávajícím označníkem zastávky linky č. 21 „U přehrady“ směr Bory.

Jízdní řád pravidelné linky ZČU – Bory – U přehrady pro návštěvníky akce Plzeňské ohýnky

Pátek 14. 5. 2012

Odjezdy ze zastávky „Západočeská univerzita“
17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00, 23:10, 23:20

Odjezdy ze zastávky „Bory“ – zastávka pravidelných linek ČSAD na Klatovské ulici (naproti odstavné ploše pod tramvajovou točkou při Klatovské ulici).
17:23, 17:43, 18:03, 18:18, 18:33, 18:48, 19:03, 19:18, 19:33, 19:48, 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48, 22:03, 22:13, 22:23, 22:33, 22:43, 22:53, 23:03, 23:13, 23:23

Odjezdy ze zastávky „U přehrady“
17:27, 17:47 B, 18:07, 18:22 B, 18:37, 18:52 B, 19:07, 19:22 B, 19:37, 19:52 B, 20:07, 20:17 B, 20:27, 20:37 B, 20:47, 20:57 B, 21:07, 21:22 B, 21:37, 21:52 B, 22:07, 22:17, 22:27, 22:37, 22:47, 22:57, 23:07, 23:17, 23:27
B – jede jen do zastávky „Bory“, neoznačené spoje pokračují až do zastávky „Západočeská univerzita“.

Sobota 15. 5. 2012

Odjezdy ze zastávky „Západočeská univerzita“
16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00, 23:10, 23:20

Odjezdy ze zastávky „Bory“ – zastávka pravidelných linek ČSAD na Klatovské ulici (naproti odstavné ploše pod tramvajovou točkou při Klatovské ulici).
16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:18, 18:33, 18:48, 19:03, 19:18, 19:33, 19:48, 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48, 22:03, 22:13, 22:23, 22:33, 22:43, 22:53, 23:03, 23:13, 23:23

Odjezdy ze zastávky „U přehrady“
16:07, 16:27 B, 16:47, 17:07 B, 17:27, 17:47 B, 18:07, 18:22 B, 18:37, 18:52 B, 19:07, 19:22 B, 19:37, 19:52 B, 20:07, 20:17 B, 20:27, 20:37 B, 20:47, 20:57 B, 21:07, 21:22 B, 21:37, 21:52 B, 22:07, 22:17, 22:27, 22:37, 22:47, 22:57, 23:07, 23:17, 23:27
B – jede jen do zastávky „Bory“, neoznačené spoje pokračují až do zastávky „Západočeská univerzita“. Zdroj: PMDP