Renault - citybus Ev.Č.: 457 projíždí Zbrojnickou ulicí dne: 10.3.2012 foto: Solur18

Renault - citybus Ev.Č.: 457 projíždí Zbrojnickou ulicí dne: 10.3.2012   foto: Solur18