Renault - citybus Ev.Č.:459 vyjíždí ze zastávky V sadech pětatřicátníků dne: 10.3.2012 foto: Solur18

Renault - citybus Ev.Č.:459 vyjíždí ze zastávky V sadech pětatřicátníků dne: 10.3.2012   foto: Solur18