Sor NB12 Ev.Č.: 532 v točce Doubravka, Zábělská dne: 23.12.2011 foto: Solur18

Sor NB12 Ev.Č.: 532 v točce Doubravka, Zábělská dne: 23.12.2011   foto: Solur18