SOR NB12 Ev.Č.: 533 ve vozovně Cukrovarská dne: 17.12.2010 foto: Solur18

SOR NB12 Ev.Č.: 533 ve vozovně Cukrovarská dne: 17.12.2010   foto: Solur18