Renault - citybus Ev.Č.: 453 poblíž CAN, Husova dne: 23.6.2010

Renault - citybus Ev.Č.: 453 poblíž CAN, Husova dne: 23.6.2010