Karosa B931 Ev.Č.: 434 ve vozovně Cukrovarská dne: 29.3.2011 foto: Solur18

Karosa B931 Ev.Č.: 434 ve vozovně Cukrovarská dne: 29.3.2011   foto: Solur18