Karosa B732 Ev. Č.: 415 v točce Bukovec, Papírna dne: 29.8.2009 foto: Solur18

Karosa B732 Ev. Č.: 415 v točce Bukovec, Papírna dne: 29.8.2009   foto: Solur18