Karosa B731 Ev. Č.: 405 v točce Západočeská univerzita dne: 27.1.2010 foto: Solur18

Karosa B731 Ev. Č.: 405 v točce Západočeská univerzita dne: 27.1.2010   foto: Solur18